Algemeen

De informatie op de website van Dierenartstraining.nl is zorgvuldig samengesteld.  We doen ons best de informatie actueel te houden. Desondanks kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. De eigenaar van de website: Tinley Academie BV  behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging, en op ieder moment, te wijzigen en/of in te trekken. Bij twijfel of bij onduidelijkheid over de informatie verzoeken wij u contact op te nemen met Debbie Rijnders

Aansprakelijkheid

‚ÄčTinley Academie BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek aan de website Dierenartstraining.nl, de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten of de - tijdelijke - onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.